pspsdk-1.0+beta2
psputilsforkernel.h
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  * PSP Software Development Kit - http://www.pspdev.org
3  * -----------------------------------------------------------------------
4  * Licensed under the BSD license, see LICENSE in PSPSDK root for details.
5  *
6  * psputilsforkernel.h - Include file for UtilsForKernel
7  *
8  * Copyright (c) 2005 John Kelley <ps2dev@kelley.ca>
9  * Copyright (c) 2005 adresd
10  *
11  * $Id: psputilsforkernel.h 2339 2007-12-06 19:41:18Z raphael $
12  */
13 
14 #ifndef __PSPUTILSFORKERNEL_H__
15 #define __PSPUTILSFORKERNEL_H__
16 
17 #ifdef __cplusplus
18 extern "C" {
19 #endif
20 
30 int sceKernelGzipDecompress(u8 *dest, u32 destSize, const u8 *src, u32 unknown);
31 
41 int sceKernelDeflateDecompress(u8 *dest, u32 destSize, const u8 *src, u32 unknown);
42 
47 
54 int sceKernelDcacheProbe(void *addr);
55 
60 
66 void sceKernelIcacheInvalidateRange(const void *addr, unsigned int size);
67 
74 int sceKernelIcacheProbe(const void *addr);
75 
76 #ifdef __cplusplus
77 }
78 #endif
79 
80 #endif